Tham gia sàn thương mại điện tử “alibaba”

  • Hội VTĐT&TH Hải Phòng vừa thông tin đến các Chi Hội trực thuộc về chương trình Gói Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử “alibaba” của Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Hải Phòng.

    Theo đó. Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Hải Phòng sẽ hỗ trợ 06 doanh nghiệp đăng kí sàn alibaba.com thời hạn 01 năm gói Gold Suplier Basic, mức kính phí hỗ trợ 50% phí (tương ứng khoảng 15 triệu đồng). Điều kiện tham gia: doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, có đóng thuế hàng năm; có sản phẩm để bán xuất khẩu. Thời hạn đăng ký, ngày 17/11/2017.

    Chi tiết về gói Gold Suplier Basic tham khảo http://alibaba.edx.vn/bao-gia-dich-vu-gold-supplier/.

Viết một bình luận