Hội Vô tuyến điện tử tin học Hải Phòng: Đóng góp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin- truyền thông tại Hải Phòng

5 năm qua, Hội Vô tuyến điện tử tin học (Hội VTĐTTH) Hải Phòng được  Liên hiệp các hội KHKT thành phố ghi nhận là tổ chức có nhiều hoạt động, nhiều đóng góp; được Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) đánh giá hoạt động tích … Read more

Tích cực tham gia đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông của thành phố

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò là cầu nối động viên tinh thần sáng tạo và khích lệ hội viên tích cực tham gia đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) trong các … Read more