Hội thảo “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hải Phòng và Trung tâm Thương mại điện tử – Sở Công thương Hải Phòng tổ chức … Read more

Hội thảo khoa học: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các doanh nghiệp vùng Duyên hải Bắc bộ”

THÔNG TIN CHUNG 1. Đơn vị tổ chức: – Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng; – Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; – Trung tâm Thương mại điện tử thuộc Sở Công Thương Hải Phòng. 2. Thời … Read more

Hội thảo khoa học về thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các doanh nghiệp vùng Duyên hải Bắc bộ” sẽ được diễn ra tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 12/10 tới đây. Khách tham dự hội thảo sẽ là cấp lãnh đạo đến từ … Read more

Hội thảo khoa học về thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các doanh nghiệp vùng Duyên hải Bắc bộ” sẽ được diễn ra tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 12/10 tới đây. Khách tham dự hội thảo sẽ là cấp lãnh đạo đến từ … Read more

Hội Vô Tuyến Điện tử &Tin Học Hải Phòng

Hội Vô Tuyến Điện tử &Tin Học Hải Phòng Một chặng đường phát triển Lịch sử hình thành: Tên và Ngày thành lập Hội Vô Tuyến Điện Tử và Tin Học Hải Phòng: –         Tên gọi: Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng Tên giao dịch tiếng Anh là “ Haiphong  Association for Television Electrronics … Read more

Thông tin Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng

Thông Tin Chung Hội Vô Tuyến Điện Tử và Tin Học Hải Phòng: –          Tên gọi: Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng Tên giao dịch tiếng Anh là “ Haiphong  Association for Television Electrronics and information Technology ”. Tên viết  tắt là “HATEIT”. –          Thành lập:  Quyết định số 950 QĐ/UB ngày 20 tháng 09 năm 1989 … Read more

Lịch sử Hội Vô tuyến Điện tử và Tin Học Hải Phòng

        Đại Hội Nhiệm Kỳ I Ngày 20-9-1989, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải phòng đã ra quyết định số 950 QĐ/UB, thành lập Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng, và phê duyệt Ban chấp hành Hội, dô Đại hội ngày 30-8-1989 bầu ra. Thể theo nguyện vọng tập hợp lực … Read more

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ III BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI – HỘI VTĐT&TH HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2021

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HẢI PHÒNG HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ &TIN HỌC HẢI PHÒNG ———————————   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ III BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI HỘI VTĐT&TH HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2021 Hải Phòng, … Read more

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Vô tuyến Điện tử và tin học Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2021

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Vô tuyến Điện tử và tin học Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2021 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HẢI PHÒNG HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ & TIN HỌC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh … Read more