Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng tích cực tham gia tư vấn, phản biện

Sáng 23/12, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành khóa VI. TS. Đặng Văn Hưng, Chủ tịch Hội điều hành phiên họp. Cùng dự có 11 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội. Theo báo cáo tổng kết hoạt động, năm 2017, … Read more