Hội Vô tuyến điện tử tin học Hải Phòng: Đóng góp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin- truyền thông tại Hải Phòng

5 năm qua, Hội Vô tuyến điện tử tin học (Hội VTĐTTH) Hải Phòng được  Liên hiệp các hội KHKT thành phố ghi nhận là tổ chức có nhiều hoạt động, nhiều đóng góp; được Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) đánh giá hoạt động tích cực, hiệu quả. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn, động lực để Hội VTĐTTH Hải Phòng tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích và hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Hội VTĐTTH Hải Phòng ký hợp tác với Hội Viễn thông Hà Nội.

Đa dạng hoạt động, phong phú nội dung

Với sự tham gia của đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đông đảo, ngày càng được trẻ hóa; với vai trò của hội nghề nghiệp có uy tín, Hội VTĐTTH Hải Phòng có nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, tập trung trong các lĩnh vực  khoa học; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; hợp tác phát triển… Hội tổ chức nhiều  hội thảo khoa học nhằm giới thiệu những công nghệ mới tới hội viên, đặc biệt cho các hội viên tại các trường và các Viện cùng  hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực, thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp; cửđại biểu tham gia hội nghị khoa học “ Thông tin và định vị trên biển REV/ Comnavi”; cùng với Hội Tự động hóa Hải phòng  tham gia đỡ đầu cuộc thi Robotcon khu vực Hải Phòng; tham gia tổ chức các cuộc thi Tin học cho khối các trường học; khối các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc thành phố Hải Phòng; phối hợp Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức   ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ Hải Phòng phát triển thương mại điện tử… Ngoài ra, các chi hội tổ chức nhiều hội thảo về các công nghệ mới;  về điện –điện tử; về phần mềm mã nguồn mở, chữ ký số, công nghệ cổng thông tin điện tử…  Đồng thời cử lãnh đạo hội tích cực tham gia các hội thảo do REV, VAIP tổ chức luân phiên ở các tỉnh thành trong cả nước: Đà Lạt, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Ninh…

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố như xây dựng các đề án phát triển công nghiệp phần cứng; phát triển công nghiệp nội dung số; phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ sự nghiệp CNH và HĐH của thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến 2020. Hội cùng  Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng  đánh giá thực trạng CNTT, giúp thành phố định hướng phát triển CNTT những năm tiếp theo, tạo điều kiện, động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin của Hải Phòng. Đồng thời tham gia tư vấn, giám định các các phần mềm; thường xuyên tham gia công tác phản biện, tư vấn và giám định xã hội các vấn đề về đường lối chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương về các lĩnh vực công nghệ, về công nghệ thông tin- truyền thông , điện tử; tham gia góp ý các đề án, dự án của các sở, ban, ngành chuẩn bị trình HĐND thành phố; tham gia tư vấn, giám định và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của các cơ quan về lĩnh vực công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức từ năm 2012-2017.

Hội có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ các tổ chức hội, cơ quan Trung ương và thành phố; thường xuyên giao lưu học hỏi các hội tin học, điện tử các địa phương bạn…Bộ máy tổ chức của Hội không ngừng hoàn thiện, phát triển, được kiện toàn qua các thời kỳ, đến nay, thành lập được 9 ban chuyên trách của hội. Nhiệm kỳ qua thành lập mới 2 chi hội.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả cao, 5 năm qua, Hội VTĐTTH Hải Phòng được nhận nhiều bằng khen của REV, VAIP; nhiều hội viên được UBND thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, REV, VAIP… tặng bằng khen. Nhiều chi hội hoạt động tích cực như Chi hội Tin học và Chi hội Vô tuyến điện tử thuộc trường Đại học Hàng hải Việt Nam; chi hội Tin học thuộc Trung tâm thương mại điện tử thuộc Sở Công Thương, Chi hội Điện tử và Tin học thuộc Công ty TNHH Nam Việt, Chi hội Tin học thuộc Sở TTTT…

Nâng cao chất lượng hoạt động

Trước yêu cầu và nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT – TT của thành phố và đất nước, 5 năm tới, Hội VTĐTTH Hải Phòng xác định tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, hướng hoạt động vào những nội dung thiết thực, hiệu quả. Theo đó, hội tiếp tục củng cố lại các chi hội,  quan tâm tới các chi hội hoặc hội viên ở các doanh nghiệp CNTT-TT, điện tử viễn thông; hỗ trợ khởi nghiệp các doanh nghiệp CNTT với giới trẻ Hải Phòng; tuyên truyền, vận động phát triển thêm hội viên mới, chú trọng cả hội viên tập thể (các doanh nghiệp Điện tử, Viễn thông, CNTT, Truyền thông…) và hội viên cá nhân, phát triển thêm chi hội ở những nơi có điều kiện.

Ngoài việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tham mưu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về chuyên ngành; Hội chú trọng hoạt động đào tạo nhằm cập nhật và nâng cao trình độ CNTT cho công chức và viên chức và cộng đồng xã hội, góp phần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm tới hỗ trợ hội viên và công đồng xã hội trong mục tiêu khởi nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT- Điện tử – Viễn thông nhằm xây dựng thành phố thông minh. Cùng với đó là tích cực tham mưu thành phố, Sở TTTT về xây dựng bộ tiêu chí ICT INdex Hải Phòng, nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ICT Index, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trong giai đoạn đến 2020; tiếp tục triển khai công tác đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT tại các Sở, ngành và các quận huyện; phối hợp các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội khác để tổ chức các hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực như: thi tin học trẻ không chuyên, thi tin học công nhân viên chức cho đoàn viên thanh niên, Olympic tin học học sinh viên… Đồng thời, chủđộng kết hợp với REV, VAIP, các doanh nghiệp nước ngoài, các tỉnh, thành phố bạn tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp, tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT-TT…

TS Đặng Văn Hưng

Chủ tịch Hội VTĐTTH Hải Phòng

Viết một bình luận