Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng quan tâm các chi hội trực thuộc

  • Ban Chấp hành Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng vừa tổ chức Phiên họp – Kỳ họp quý 1 năm 2018”.Quý 1/2018, Lãnh đạo Hội đã tham dự hội nghị và tham gia góp ý cho dự thảo Luật An Ninh mạng do Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức; tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố năm 2018 lĩnh vực Công nghiệp. Lãnh đạo Hội là Ủy viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hải phòng theo quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải phòng giai đoạn 2016-2020.

    Hội xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, thúc đẩy hoạt động các ban thuộc Hội nhằm hoạt động có chất lượng và hiệu quảp; củng cố lại các chi hội, và quan tâm tới các chi hội hoặc hội viên ở các doanh nghiệp CNTT-TT, điện tử viễn thông; tiếp tục hoạt động đi thăm, gặp gỡ các chi Hội, đơn vị trực thuộc.

    Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II được nêu rõ tại kỳ họp lần này. Ban Chấp hành Hội tổ chức gặp gỡ Lãnh đạo thành Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông để bàn bạc hợp tác về: Nâng cao kiến thức CNTT cho đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức, viên chức; củng cố tổ chức một số chi hội: Khoa CNTT- Trường Đại Học Hàng Hải, Bộ môn Điện tử viễn thông Trường Đại Học Hàng Hải, Khoa CNTT – Trường Đại học Hải Phòng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (VISHIPEL)… Xem xét việc xây dựng quy định về Hội viên, cấp thẻ Hội viên (hoặc huy hiệu)…

Viết một bình luận