Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018

  • Sở Khoa học và Công nghệ vừa có Thông báo gửi Hội Vô Tuyến điện tử và tin học Hải Phòng về việc tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018. Theo đó, đối tượng dự tuyển là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo nhưng chưa hình thành doanh nghiệp. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

    Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 theo 6 tiêu chí. Dự án đổi mới sáng tạo có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng/ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ; có  mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới; dự án phải đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi; nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án; lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án không thuộc danh mục ngành nghề cấm và hạn chế đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển chọn; sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư).

    Các dự án khởi nghiệp được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ không gian làm việc, trang thiết bị làm việc, chuyên gia tư vấn, đào tạo để hoàn thiện công nghệ, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ triển lãm. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước các nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phí chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Viết một bình luận