Tích cực tham gia tư vấn phản biện về lĩnh vực vô tuyến điện tử tại Hải Phòng

Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Quý II/2018) Ban chấp hành khóa VI. TS. Đặng văn Hưng, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Hội tham dự hội nghị và tham gia góp ý cho dự thảo Luật An Ninh mạng do Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức; tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố năm 2018 lĩnh vực Công nghiệp; Ủy viên Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải phòng theo quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải phòng giai đoạn 2016-2020. Góp ý cho báo cáo các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. (kỳ họp 1,2 khóa XV). Thành lập đoàn lãnh đạo hội tham dự Đại hội đại biểu Hội tin học và điện tử Tỉnh Hải Dương khóa IV theo thư mời của Hội Tin học và điện tử tỉnh Hải Dương. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Thương Mại Điện Tử 2018 với sự phối hợp đồng tổ chức của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hải Phòng, Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

6 tháng cuối năm 2018, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng tổ chức Hội thảo Thương Mại Điện Tử 2018 với sự phối hợp đồng tổ chức của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hải Phòng, Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Cung cấp thông tin năng lực của các Chi Hội trực thuộc để đăng tải, quảng bá lên trang Web Hội: các Chi Hội, đơn vị hoàn tất phiếu đăng ký Hội viên trực thuộc Hội và gửi về văn phòng Hội tổng hợp. Tiếp tục triển khai cùng với Trung tâm Thương Mại Điện Tử Hải Phòng xây dựng báo cáo Thương Mại Điện Tử Hải Phòng năm 2018. Xem xét triển khai hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi truy cập mạng cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu. Giao Trung tâm Thông tin truyền thông phối hợp ban đào tạo, ban sự kiện lập kế hoạch triển khai trong quý 4. Hoạt động kết nối cung cầu giữa các hội viên: thường xuyên cập nhật thông tin cung cầu giữa các hội viện trực thuộc Hội. Thông báo tổ chức đoàn của Hội tham dự hội thảo hợp tác và phát triển CNTT-TT Việt Nam năm 2018 tại Vĩnh Long (28-31/8/2018). Tiếp tục hoàn thiện Hội phí năm 2018.

P.H

Viết một bình luận