Tích cực tham gia đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông của thành phố

 • Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò là cầu nối động viên tinh thần sáng tạo và khích lệ hội viên tích cực tham gia đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) trong các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, hiện đại. Nhân dịp Đại hội Đại biểu Hội Vô tuyến điện tử và Tin học Hải Phòng lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2017 – 2021), Tiến sỹ Đặng Văn Hưng – Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử -Tin học Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2010 – 2016) đã có cuộc trao đổi với Cổng Thông tin điện tử thành phố về một số kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

  Xin ông cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Hội Vô tuyến – Điện tử -Tin học Hải Phòng đã có những hoạt động nổi bật gì nhằm tạo điều kiện cho các hội viên trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển CNTT – TT trên địa bàn thành phố?

  – T.S Đặng Văn Hưng: Có thể nói, 05 năm qua Hội đã luôn chủ động và tích cực để phát triển các chi hội và hội viên, Hội đã vận động và phát triển được 02 chi hội, đó là: Chi hội Tin học thuộc Trung tâm Thương mại – Sở Công thương và Chi hội Tin học thuộc Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ viễn thông Nam Việt. Tuy số chi hội phát triển không nhiều, song các chi hội được phát triển đã thể hiện vai trò hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội nói chung và cho hoạt động của đơn vị nói riêng. Bên cạnh đó, các ủy viên trong Ban chấp hành Hội luôn phát huy vai trò để duy trì và phát triển các hoạt động tại các đơn vị.

  Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức nhiều chương trình Hội thảo khoa học giới thiệu những công nghệ mới tới các hội viên; Hội thảo chuyên đề về Đào tạo nhân lực về CNTT và đã có xúc tiến bàn bạc thành lập Trung tâm đào tạo CNTT…Hội cũng cử Đại biểu tham gia Hội nghị khoa học “Thông tin và định vị trên biển REV/ Comnavi” tổ chức cùng Hội nghị Khoa học Quốc tế ATC 2011 tại Đà Nẵng; phối hợp với Hội Tự động hóa Hải Phòng  đã tham gia đỡ đầu Cuộc thi Robotcon khu vực Hải Phòng; tổ chức các cuộc thi Tin học cho khối các trường học, các cuộc thi Tin học cho Khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp thuộc thành phố Hải Phòng…Các Chi hội Điện tử – Tin học; Khoa Điện – Điện tử  –Trường Đại học Hàng hải đã tổ chức hơn 10 chương trình Hội thảo khoa học, trong đó có 2 Hội thảo cấp Quốc gia về  Điện – Điện tử. Các Chi hội thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Tin học thuộc Trung tâm Tin học Thành ủy cũng đã tổ chức được nhiều Hội thảo khoa học giới thiệu về công nghệ mới như: Chữ ký số, công nghệ Cổng thông tin điện tử…Thông qua các cuộc hội thảo đã có tác dụng tích cực trong việc góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố.

  Trong những năm gần đây, hoạt động thương mại điện tử đang có xu hướng phát triển mạnh, Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng đã có những việc làm cụ thể gì để góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố?

  – T.S Đặng Văn Hưng: Năm 2011 Hội đã cùng với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin, Sở Công thương Hải Phòng đã tổ chức thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ Hải Phòng phát triển thương mại điện tử vào ngày 21/9/2011 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển về thương mại điện tử của thành phố Hải Phòng. Mặt khác, Hội thường xuyên phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Chi Hội Trung tâm Thương mại Điện tử thuộc Sở Công thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng phát triển Thương mại điện tử cho Doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

  Ông cho biết, những năm gần đây Hội đã có đóng góp gì trong công tác hiện đại hóa nền hành chính của thành phố?

  – T.S Đặng Văn Hưng: Thời gian qua, Hội VTĐT&TH Hải Phòng cùng với Sở Thông Tin và Truyền Thông Hải Phòng đã triển khai xây dựng “Đánh giá về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ngành, quận, huyện thành phố Hải Phòng 2012 – ICT Index Hải Phòng 2012”. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đã giao cho Hội nhằm đánh giá thực trạng CNTT của thành phố, giúp thành phố định hướng cho sự phát triển CNTT những năm tiếp theo, tạo điều kiện, động lực thúc đẩy cho sự phát triển mạnh mẽ ngành Công nghệ thông tin của thành phố. Kết quả đánh giá đã hoàn thành và được Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết ngành thông tin và Truyền thông thành phố năm 2012. Trên cơ sở đó, Hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ do thành phố giao về “Đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT của các Sở ngành, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (ICT Index Hải Phòng) các năm tiếp theo 2013 đến 2016. Hội cũng đã tham gia tư vấn, giám định các các phần mềm Quản lý văn bản; phản biện và đánh giá phần mềm Hệ thống thông tin hỗ trợ cấp ủy ra quyết định của văn phòng Thành ủy Hải phòng; tham gia Hội đồng nghiệm thu Đề án Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (8/2016).

  Trong bối cảnh CNTT đang phát triển, ảnh hưởng tới mọi hoạt động của đời sống xã hội, Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng có định hướng gì mới trong hoạt động của những năm tiếp theo?

  – T.S Đặng Văn Hưng: Thời gian tới, Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng sẽ tập trung vào hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ CNTT cho công chức và viên chức và cộng đồng xã hội. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm tới hỗ trợ hội viên và cộng đồng xã hội trong mục tiêu khởi nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT- Điện tử – Viễn thông nhằm xây dựng thành phố thông minh. Chủ động tham mưu với thành phố, Sở TT&TT về xây dựng bộ tiêu chí ICT INdex Hải Phòng. Tiếp tục triển khai công tác đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT tại các Sở, ngành và các quận huyện trên địa bàn thành phố hàng năm. Đồng thời, chủ động kết hợp với Hội Tin học Việt nam, Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam, các doanh nghiệp nước ngoài, các tỉnh, thành phố bạn tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp, tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT-TT,… nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT tại Hải Phòng.

  Xin trân trọng cảm ơn ông!

  Phạm Hảo thực hiện

Viết một bình luận