Lịch sử Hội Vô tuyến Điện tử và Tin Học Hải Phòng

 1.         Đại Hội Nhiệm Kỳ I

Ngày 20-9-1989, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải phòng đã ra quyết định số 950 QĐ/UB, thành lập Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng, và phê duyệt Ban chấp hành Hội, dô Đại hội ngày 30-8-1989 bầu ra.

Thể theo nguyện vọng tập hợp lực lượng đông đảo cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, tin học, viễn thông trên địa bàn thành phố Hải phòng, ngày 30-8-1989 tại xí nghiệp Điện tử Hải phòng – HAPELEC- Đại hội thành lập Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 ủy viên. Ban Chấp hành đã phân công như sau:

v  Chủ tịch: PTS Nguyễn văn Phượng, Giám đốc Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam – VISHIPEL

v  Bốn Phó Chủ tịch là:

 • KS Lê Nguyên Kim, Giám đốc Bưu điện Hải phòng;
 • KS Phan Huy Bản Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hải phòng;
 • KS Bùi Duy Cường Phó Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng;
 • PTS Đặng văn Hưng Giám đốc Công ty Tin học và Công nghệ Hàng hải.

v  Và 6 ủy viên là:

 • KS Nguyễn Thành Việt Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Bách khoa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải phòng;
 • KS Chu Đức Thâu Ban Khoa học và ỹ thuật thành phố;
 • KS Ngô văn Hùng Sở Giáo dục Hải phòng;
 • KS Lê văn Kim, Cảng Hải phòng;
 • KS Trần Ngọc Kim Cảng Hải phòng.

Do Đại hội tổ chức lần đầu, chưa kịp soạn thảo Điều lệ nên Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng hoạt động theo Điều lệ của Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam và Hội Tin học Việt nam.

Ngày 26-12-1992, do yêu cầu công tác chuyên môn, đồng chi Nguyễn văn Phượng xin thôi Chủ tịch Hội, Ban chấp hành Hội đã cử đồng chí Bùi Duy Cường giữ chức Chủ tịch Hội và đồng chí Nguyễn văn Phượng giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

 1.         Đại Hội Nhiệm Kỳ II

Đại hội II, nhiệm kỳ 1994-1999, không tiến hành theo quy định, do điều kiện thực tế là các ủy viên Ban chấp hành đều kiêm nhiệm và không có bộ phận chuyên lo công việc của Hội.

   III.        Đại Hội Nhiệm Kỳ III

Ngày 02-10-1999, Đại hội III, nhiệm kỳ 1999 – 2004, họp tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, thông qua Điều lệ Hội gồm 6 chương 24 điều và bầu Ban chấp hành Hội với 19 ủy viên. Ban chấp hành đã phân công như sau:

v  Chủ tịch: PTS Phạm Vũ Câu, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghê – ADT

v  Các Phó Chủ tịch:

 • PTS Đặng văn Hưng, Giám đóc Công ty Tin học và Công nghệ Hàng hải –MITECO ;
 • KS Bùi Duy Cường, Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng –HAPELEC;
 • PTS Nguyễn văn Phượng, Giám đốc Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam  – VISHIPEL;
 • PGS TS Thân Ngọc Hoàn, Chủ nhiệm chương trình KHCN Công nghệ cao thành phố, Trưởng khoa sau đại học, trường Đại học Hàng hải;
 • ThS Phùng văn Ổn, Giám đốc Trung tâm Tin học Hàng hải,Phó Trưởng khoa CNTT trường Đại học Hàng hải.

v  Tổng Thư ký: PTS Bùi Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thư ký chương trình CNTT thành phố.

v  Và 12 uỷ viên:

 • KS Trịnh Quang Tác, Giám đốc Bưu điện thành phố;
 • KS Đặng Đinh Thạch, Phó Gám đốc Sở Công nghiệp;
 • ThS Ngô Mạnh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục Đào tạo;
 • KS Phan Huy Bản, Giám đốc Chi nhánh Thời báo Kinh tế tại Hải phòng;
 • KS Trần Xuân Việt Tổ trưởng bộ môn Vô tuyến điện Trường Đại học Hàng hải;
 • KS Nguyễn Thành Việt Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Bách khoa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải phòng;
 • KS Nguyễn văn Khánh, Trưởng phòng Thông tin Bộ Tư lệnh Hải quân;
 • CN Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Tin học Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải;
 • ThS Nguyễn Hữu Đức, Trưởng phòng Tin học Viện Nghiên cứu Hải sản;
 • ThS Nguyễn Tiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Tin học Trường Đại học Y Hải phòng;
 • CN Hoà Quang Dự, Khoa Công nghệ Thông tin  Trường Đại học Dân lập;
 • KS Dương Phương Thảo, Giám đốc Công ty Tin học E I E.

Để tăng cường hoạt động của Hội, Ban chấp hành khoá III đã bổ sung PTS Đào Viết Tác, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào Ban chấp hành và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Căn cứ Nghị quyết BCH Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng họp ngày 01-3-2001, Chủ tịch Hội đã ký Quyết định số 04/TCCB, bổ sung ông Phạm văn Bảo, nguyên Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng vào BCH Hội và đảm  nhiệm chức vụ  Phó Tổng thư ký Hội.

Năm 2003, bổ sung ThS Phùng văn Hải, Trưởng phòng Viễn thông CNTT, Bưu điện Hải phòng, làm uỷ viên Ban chấp hành. Như vậy, tổng số uỷ viên BCH khoá III là 22, nhưng đồng chí Phan Huy Bản chuyển gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh nên chỉ còn 21 đồng chí.

 1.         Đại Hội Nhiệm Kỳ IV

Ngày 08-10-2004, kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải phòng  và Đại hội IV, nhiệm kỳ 2004-2009, được tổ chức tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng. Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban chấp hành gồm 19 uỷ viên. Ban chấp hành họp kỳ I đã phân công như sau:

v  Chủ tịch: TS Phạm Vũ Câu, Uỷ viên Thường vụ thành ủy, Giám đóc Sở Kế hoạch Đầu tư.

v  Phó Chủ tịch Thường trực: TS Đặng văn Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải.

v  Các Phó Chủ tịch:

 • KS Trịnh Quang Tác, Giám đốc Bưu điện Hải phòng;
 • KS Dương Phương Thảo, Giám đốc Công ty Tin học E.I.E;
 • TS Lê Quốc Định, Chủ nhiệm Khoa CNTT trường Đại học Hàng hải;
 • TS Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Khao học Công nghệ;
 • KS Bùi Duy Cường, Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng;
 • KS Vũ Đình Khang, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tin học UBND thành phố.

v  Tổng Thư ký: KS Lê Khắc Hoà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Đài Phát thanh Truyền hình Hải phòng.

v  Các uỷ viên Thường trực:

 • PGS TSKH Thân Ngọc Hoàn, Trường Đại học Dân lập Hải phòng;
 • TS Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Hàng hải;
 • Ông Lê Anh Quân, Chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư;
 • Ông Phạm văn Bảo, nguyên Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng.

v  Các uỷ viên:

 • ThS Ngô Mạnh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo;
 • ThS Nguyễn Tiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Tin học trường Đại học Y Hải phòng;
 • ThS Phùng văn Hải, Trưởng phòng Viễn thông CNTT, Bưu điện Hải phòng;
 • KS Đặng Quốc Thái, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng;
 • KS Dương Quang Thạch, Phó Giám đốc Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải;
 • KS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải.

v  Uỷ ban Kiểm tra gồm:

 • ThS Ngô Manh Hùng, Trưởng ban;
 • ThS Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải, Uỷ viên;
 • KS Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học Bưu địên Hải phòng, uỷ viên.

Do một số uỷ viên BCH không có thời gian hoạt động Hội, nên để duy trì hoạt động của Hội, sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành, Thường trực Hôi đã mời và bổ sung:

 • ThS Nguyễn Đồng Khang, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tham gia BCH và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội;
 • KS Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Bưu điện Hải phòng, tham gia BCH và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội thay Phó Chủ tịch Trịnh Quang Tác ( theo đề nghị của Đ/c Trịnh Quang Tác );
 • CN Nguyễn thị Phương Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, uỷ viên Ban chấp hành Hội.

            Do yêu cầu công tác chuyên môn Tổng Thư ký Lê Khắc Hoà xin thôi chức vụ Tổng Thư ký; căn cứ ý kiến Ban Chấp hành đầu năm 2009, Chủ tịch Hội đã quyết định giao Phó Chủ tịch Thường trực kiêm chức vụ Tổng Thư ký Hội và bổ sung thêm hai Phó Tổng Thư ký là Phó Chủ tịch Dương Phương Thảo và Uỷ viên BCH Đặng Quốc Thái.

Để quản lý và điều hành công việc của Văn phòng Hội, Thường trực Hội đã bổ nhiệm ThS Nguyễn Duy Trường Giang, giảng viên trường Đại học Hàng hải, Giám đốc Công ty TNHH Trường Minh làm Chánh Văn phòng Hội.

Từ ngày 19-02-2009, Văn phòng Hội chính thức đặt tại Công ty Cổ phần Điện tử Hải phòng – HAPELC – số 73 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải phòng.

Ngày 20-9-2009,  Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hôi kết hợp  Lễ trao giải Trí tuệ CNTT-TT Hải phòng lần thứ nhất đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 phố Hoàng Diệu.

 1.          Đại Hội Nhiệm Kỳ V

Ngày 21-5-2010, Đại hội nhiệm kỳ V (2010-2015) đã được tổ chức tại Phòng họp số 307 Trung tâm Hội nghi thành phố 18 phố Hoàng Diệu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ V gồm 28 đồng chí:

 • Đặng Văn Hưng, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải;
 • Lê Quốc Định, Chủ nhiệm Khoa CNTT, trường Đại học Hàng hải;
 • Nguyễn Đồng Khang, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;
 • Vũ Hữu Kháng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tin học UBND thành phố;
 • Phan Ngọc Quang, Giám đốc Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam;
 • Dương Phương Thảo, Giám đốc Công ty E.I.E;
 • Nguyễn Nam Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty STC;
 • Trần Xuân Việt, Phó Chủ nhiệm khoa Điện-Điện tử Tầu biển, trường Đại học Hàng hải;
 • Phạm văn Bảo, nguyên Giám đốc Công ty Điện tử Hải phòng;
 • Nguyễn Hữu Bình, Phó Chủ tịch M.PAY;
 • Bùi Duy Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics;
 • Hào Quang Dự, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ;
 • Phí văn Dực, Giám đốc VCCI Hải phòng;
 • Nguyễn Trung Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm, trường Đai học Hàng hải;
 • Nguyễn Duy Trường Giang, giảng viên Khoa CNTT, trường Đại học Hàng hải;
 • Phùng văn Hải, Trưởng Đại diên Vinaphone tại Hải phòng;
 • Ngô Mạnh Hùng, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Hợp tác Quốc tế trường Cao đẳng công nghệ Viettronics;
 • Nguyễn Sơn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Việt Mỹ;
 • Trần văn Lịch, Giám đốc Công ty TNHH TMĐT và Truyền thông HAPECOM;
 • Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng phòng KHCN trường Đại học Hàng hải;
 • Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng, Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải;
 • Đặng Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Hải phòng;
 • Vũ Đai Thắng, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Thành uỷ;
 • Bùi Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải phòng;
 • Đỗ văn Tú, Phó Giám đốc Công ty Máy tính Hoàng Cường;
 • Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ;
 • Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Viettel Hải phòng;
 • Vũ thị Phương Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo.

Tại phiên họp thứ nhất, ngày 21-5-2010, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội:

v  TS Đặng Văn Hưng, Phó Chủ tịch Thường trưc kiêm Tổng Thư ký nhiệm kỳ IV được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ V;

v  TS Trần Xuân Việt, Phó chủ nhiệm Khoa Điên – ĐTTB trường Đại hoc Hàng hải được bầu làm Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ V.

Tại kỳ họp thứ hai, ngày 29-5-2010, Ban Chấp hành đã cử bẩy đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội:

 • Lê Quốc Định, Chủ nhiệm khoa CNTT Trường Đại học Hàng hải, nguyên Phó Chủ tịch Hội nhiệm Kỳ IV.
 • Nguyễn Đồng Khang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nguyên Phó Chủ tịch nhiệm kỳ IV.
 • Vũ Hữu Kháng, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tin học UBND thành phố,
 • Phan Ngọc Quang, Giám đốc  Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam-  VISHIPEL.
 • Dương Phương Thảo, Giám đốc Công ty E.I.E, nguyên Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV.
 • Nguyễn Nam Tuấn, Tổng Giám đốc  Công ty STC,
 • Trần Xuân Việt, Phó Chủ nhiệm Khoa  Điện- ĐTTB Trường Đại học Hàng hải.

            Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ V, Thường trực Hội đã đề xuất thành lập 9 Ban chuyên trách của Hội và phân công người phụ trách:

¬  Ban khoa học & công nghệ chuyên ngành điện tử viễn thông

¬  Ban khoa học & công nghệ chuyên ngành CNTT

¬  Ban kinh tế-tài chính và cơ sở vật chất

¬  Ban công tác hội viên và phát triển hội viên

¬  Ban công tác đối ngoại

¬  Ban đào tạo và phổ biến kiến thức

¬  Ban truyền thông

¬  Ban tổ chức sự kiện

¬  Ban tư vấn.

Các UV BCH khi được giao nhiệm vụ đã tham gia tích cực và hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động đã có nhiều biến động như:

 • Hội nghị BCH Hội họp ngày 22/12/2011 đã nhất trí bổ sung Th.S Phạm văn Tuấn vào BCH và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội thay Ông Nguyễn Đồng Khang.
 • Tại phiên họp ngày 19/09/2011, Ban chấp hành đã bổ nhiệm KS. Hà Thanh Tùng -Công ty CP Điện tử Hải Phòng làm Chánh văn phòng Hội thay cho KS. Nguyễn Thanh Vân- Đại Học Hàng Hải.

Tại kỳ họp ngày 12/01/2013, Ban chấp hành đã thống nhất thay đổi và bổ nhiệm:

 • Phó Tổng Thư ký Đặng Quốc Thái đảm nhiệm chức danh Tổng Thư ký Hội thay cho TS Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hội;
 • Bổ nhiệm Uỷ viên BCH Nguyễn Sơn Hùng làm Phó Tổng Thư ký Hội;
 • Bổ nhiệm Uỷ viên BCH Trần văn Lịch làm Trưởng ban Tổ chức các sự kiện;

Tại kỳ họp thường kỳ tháng 06 năm 2014, Ban chấp hành đã thống nhất thay đổi và bổ nhiệm:

 • Bổ nhiệm Th.S Vũ Đại Thắng Ủy viên BCH Hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội thay Ông Vũ Hữu Kháng.
 • Bổ sung Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc, Chi Hội trưởng Chi Hội Trung tâm Thông tin – Tin Học Văn phòng UBND Thành phố vào BCH Hội.
 • Bổ sung Ông Lê Đức Trường – Phó Giám đốc, Chi Hội trưởng Chi Hội Trung tâm Thương Mại Điện tử, Sở công thương vào BCH Hội.
 • Bổ sung Ông Trần Thanh Song – Giám đốc, Chi Hội trưởng Chi Hội Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ viễn thông Nam Việt vào BCH Hội.
 • Miễn nhiệm Ủy viên BCH Hội đối với: Ông Nguyễn Trung Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm, trường Đai học Hàng hải; Nguyễn Duy Trường Giang, giảng viên Khoa CNTT, trường Đại học Hàng hải; Bùi Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải phòng; Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Viettel Hải phòng;

Viết một bình luận