Kỳ họp thứ 5 – Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng

Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 5, Ban chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2021). Tham dự phiên họp có 11/23 Ủy viên Ban chấp hành Hội. Tiến sĩ Đặng Văn Hưng – Chủ tịch Hội điều hành phiên họp.

Đại diện các ban của Hội và các UVBCH đã đóng góp ý kiến rất sôi nổi tập trung vào các nội dung: Tiếp tục duy trì hoạt động đi thăm, gặp gỡ các chi Hội, đơn vị trực thuộc để nắm bắt thông tin về các chi hội, đơn vị; xử lý dứt điểm về vấn đề Trung tâm trực thuộc Hội: trung tâm ADT, thành lập mới trung tâm tư vấn, ứng dụng và phát triển CNTT, ĐTVT; mở rộng hoạt động kết nối với các doanh nghiệp các tỉnh, khu vực duyên hải thông qua kênh của VCCI Hải Phòng; củng cố tổ chức Hội, rà soát hoạt động các chi Hội trực thuộc, các chi hội báo cáo các hoạt động để bổ sung cho bản báo cáo hoạt động chung của Hội. Ban đào tạo xây dựng kế hoạch , kết nối hoạt động với các trung tâm, chi Hội: Trung tâm thông tin và truyền thông, trung tâm CITAD, trung tâm Tiêu chuẩn Kỹ thuật Đo lường Chất lượng, Trung tâm Thương mại điện tử …

Tiến sĩ Đặng Văn Hưng – Chủ tịch Hội  Đánh giá cao những hoạt động của các chi hội, các ban của Hội về việc Phối ghép hoạt động các đơn vị với hoạt động của chi hội đã đóng góp vào hoạt động chung của Hội và thống nhất các kết quả đạt được trong quý 1. Chủ tịch Hội yêu cầu các Ban của Hội và Ban Sự kiện xây dựng kế hoạch chi tiết theo đề án hoạt động 2018; rà soát hoạt động của các chi Hội trực thuộc và xem xét xây dựng quy định Hội viên Doanh nghiệp, chi Hội.

P.H

Viết một bình luận