Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “ Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0tại Hải Phòng”

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “ Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng”

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT HẢI PHÒNG

HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC HẢI PHÒNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________

Số:     /KH-VTĐT&TH HP Hải Phòng, ngày  tháng  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo khoa học “ Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0tại Hải Phòng”

 

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận xu hướng Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0trong lĩnh vực Thương mại Điện tử, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0tại Hải Phòng” với các nội dung sau:

 1. Mục đích – Yêu cầu

– Nâng cao nhận thức của các tổ chức và doanh nghiệp Hải Phòng về Thương mại Điện tử với các doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0(khái niệm, bản chất, cơ hội thách thức, sự chuẩn bị của các nước và Việt Nam).

– Thấy được hiện trạng về hoạt động Thương mại Điện tử của Hải Phòng, những điểm mạnh, điểm yếu, sự chuẩn bị trước yêu cầu của CMCN 4.0.

– Tiếp cận các xu hướng phát triển hương mại Điện tử trong và ngoài nước.

– Các cơ chế chính sách của nhà nước và của chính quyền Hải Phòng về phát triển Thương mại Điện tử.

– Chiến lược phát triển TMĐT của tập đoàn Alibaba.

 1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

– Thời gian dự kiến: ½ ngày, tháng 9 năm 2018

– Địa điểm: Sàn giao dịch Công nghiệp và Thiết bị – Sở Khoa  học Công Nghệ Hải phòng.

– Hình thức tổ chức:

+ Cơ quan chủ trì: Kính đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố, phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng đồng chủ trì tổ chức hội thảo.

+ Đơn vị tham gia:

 • VCCI Chi Nhánh Hải Phòng
 • Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam: (tham luậnThực trạng vàchỉ số TM ĐT…)
 • Cục Thương mại Điện tử – Bộ công thương: (tham luậnChính sách của Việt Nam về phát triển TM ĐT)
 • Sở công thương Hải Phòng: (tham luậnDoanh nghiệp Hải Phòng truớc sự phát triển của TMĐT và các chủ trương, chính sách thành phố để thúc đẩy sự phát triển TMĐT)
 • Trung tâm Thương mại Điện tử Hải Phòng
 • Một số doanh nghiệp, chi hội là hội viên Hội vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng
 1. Thành phần tham dự:

– Khách mời: Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực

– Đại diện lãnh đạo HiệpHội Thương mại Điện tử Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố.

– Đại diện các Sở ban ngành thành phố

– Đại diện các Hội Cơ khí, Hội Điện lực, Hội Tự động hóa Hải Phòng

– Đại diện Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh các hợp tác xã, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khu vực duyên hải bắc bộ.

– Các Doanh nghiệp Thương Mại Điện Tử lớn, uy tín trong và ngoài nước: Alibaba Việt Nam; …

– Các cơ quan báo chí, truyền thông.

 1. Nội dung Chương trình dự kiến:
Thời gian Nội dung Thực hiện
8:00-8:30 Đón tiếp, đăng ký đại biểu và khách mời BTC
8:30-8:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC
8:35-8:45 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Hội
8:45-9:05    
9:05-9:25 Tham luận  
9:25-9:45 Tham luận  
9:45-10:00 Tham luận  
10:00-10:20 Nghỉ giai lao  
10:20-10:45 Tham luận  
10:45-11:05 Tham luận  
11:05-11:20 Tham luận  
11:20-11:45 Thảo luận và giải đáp, Kết thúc hội thảo. BTC
11:45 Chương trình: Bốc thăm may mắn BTC
  Phần trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các Đơn vị tham gia Hội thảo  

 

 1. Tổ chức triển khai thực hiện
 2. 1. Thành lập BTC Hội thảo.Dự kiến Ban tổ chức gồm:
 • Trưởng ban:
 • Đặng Văn Hưng: Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng
 • Phó Trưởng ban:
 • Bùi  Xuân Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng
 • s Nguyễn Minh Ngọc, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT thành phố
 • Đại diện VCCI Chi nhánh Hải Phòng
 • Thư ký:
 • Hà Thanh Tùng,Ủy viên BCH, Chánh văn phòng Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Nguyễn Thị Nga, Liên hiệp các Hội KHKT thành phố

Các Tiểu ban:

 • Tiểu ban nội dung:
 • Bùi  Xuân Tuấn, Phó chủ tịch thường trựcHội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Đặng Quốc Thái, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Đại diện VCCI Chi nhánh Hải Phòng
 • Tiểu ban vận động tài trợ và vận động tham gia trưng bày thiết bị, sản phẩm:
 • Đỗ Văn tú, PCT Trưởng ban sự kiện Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Vũ Đại Thắng, PCT Trưởng ban Thông tin truyền thông Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Lê Đức Trường, UV BCH Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Nguyễn Diệp Dũng, Ủy viên BCH Hội
 • Đại diện VCCI Chi nhánh Hải Phòng
 • Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết:
 • Nguyễn Đình Vinh, UV BCH Phó ban Sự Kiện Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Nguyễn Vũ Long, Ủy viên BCH Hội Phó ban Thông tin truyền thông Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Trần Văn Lịch, Ủy viên BCH Hội
 • Nhân viên Liên hiệp các Hội KHKT thành phố

5.2. Phân công công việc:

 • Hội VTĐT&TH Hải Phòng
 • Liên hiệp các Hội KHKT thành phố
 • VCCI Chi Nhánh Hải Phòng

5.3. Tiến độ thực hiện

– Đến 10/8:hoàn thành công tác liên hệ, đặt bài viết tham luận; lập danh sách mời đại biểu.

– Đến 10/9:hoàn thành công tác vận động các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo; in giấy mời, viết và gửi giấy mời.

– Đến 15/9:Hoàn thành công tác thu bài viết, phô tô, đóng quyển, thiết kế trang trí hội thảo và khu trưng bày.

– Đến 21/9:Hoàn thành công tác trang trí khánh tiết và các công tác chuẩn bị khác trước tổ chức hội thảo

– Đến 23/9 : Tổ chức hội thảo

 1. Kinh phí thực hiện hội thảo
TT Nội dung ĐVT S.Lượng Đơn giá Thành tiền
1 Tem thư, phong bì, In giấy mời Bộ 150 15.000 2.250.000
2 Phông tiêu đề hội thảo (Cắt chữ decal)   1 500.000 500.000
3 Standee giới thiệu Hội thảo: KT 1800×800: In Decal 4 màu, Standee hộp cuốn Cái 2 400.000 800.000
4 Biển chức danh chủ tọa và đại biểu VIP Cái 8 50.000 400.000
5 Phô tô, đóng quyển tài liệu: 60 trang A4 x  550đ; Bìa in màu: 10.000đ Quyển 80 43.000 3.440.000
6 Bút + Túi cúc bộ 80 5.000 400.000
7 Hoa để bục phát biểu, bàn đại biểu       500.000
8 Nước uống đại biểu, trà, café       500.000
9 Bồi dưỡng người chủ trì hội thảo Người 1 500.000 500.000
10 Bồi dưỡng thư ký Người 1 200.000 200.000
11 Báo cáo thuyết trình Báo cáo 6 800.000 4.800.000
12 Bồi dưỡng đại biểu Người 80 100.000 8.000.000
13 Bảo vệ trông xe máy: 200.000đ; gửi ô tô ga Hải Phòng: 600.000       800.000
14 Công sắp xếp, thu dọn hội trường và khu trưng bày của sàn       500.000
15 Chi phí tàu xe cho diễn giả từ Hà Nội về Hải phòng Người 1 1.500.000 1.500.000
16 Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, Fax giao dịch, điện, chi khác       1.000.000
17 Chi phí trang trí, dàn dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp lấy từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp        
Tổng cộng 26.090.000

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng

 

Nguồn kinh phí: Do Liên hiệp các hội KHKT thành phố hỗ trợ

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

 

 

TM.BCH HỘI VTĐT&TH HẢI PHÒNG

Chủ tịch

 

 

 

 

 

TS. ĐẶNG VĂN HƯNG

 

 

 

Viết một bình luận