Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng tích cực tham gia tư vấn, phản biện

  • Sáng 23/12, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành khóa VI. TS. Đặng Văn Hưng, Chủ tịch Hội điều hành phiên họp. Cùng dự có 11 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội.

    Theo báo cáo tổng kết hoạt động, năm 2017, Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng đã tham gia phản biện 3 dự án về Đánh giá tác động môi trường cấp thành phố; tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố năm 2018. Hội xây dựng mới trang thông tin điện tử chính thức của Hội: www.hpei.org.vn. Tham dự các chương trình, hoạt động của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức như khảo sát nhân lực KHCN hoạt động Hội; hội thảo “hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030…

    Năm 2018, Kiện toàn tổ chức hội và các chi hội; thông qua việc triển khai công tác của Ban Sự kiện và kết nối được thực hiện trong quý I/2018. Thành lập Trung tâm Tư vấn và phát triển Điện tử Viễn thông; CNTT-TT trực thuộc Hội và Giao cho PCT Bùi Xuân Tuấn phụ trách…

    TS. Đặng Văn Hưng, Chủ tịch Hội Đánh giá cao những hoạt động của các chi hội, các ban của Hội về việc phối ghép hoạt động các đơn vị với hoạt động của chi hội đã đóng góp vào hoạt động chung của Hội và thống nhất các kết quả đạt được.

    Trong kỳ họp, các đại biểu thảo luận thống nhất thông qua một số Quy chế hoạt động của Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng năm 2018.

Viết một bình luận