Báo cáo tình hình kết quả 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình kết quả 6 tháng đầu năm 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HẢI PHÒNG

HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HẢI PHÒNG

———————————

Số:/BC-VTĐT&THHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6năm 2018

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Hội:

1.1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

 • Hoạt động tư vấn, phản biện: Lãnh đạo Hội tham dự hội nghị và tham gia góp ý cho dự thảo Luật An Ninh mạng do Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức.
 • Lãnh đạo hội tham gia: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố năm 2018 lĩnh vực Công nghiệp.
 • Lãnh đạo hội tham gia Ủy viên Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải phòng theo quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hải phòng giai đoạn 2016-2020.
 • Lãnh đạo hội tham gia góp ý cho báo cáo kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.
 • Thông báo tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32/NQ-TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hải Phòng.

1.2 Công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức

 • Củng cố hoạt động và đăng tin bài trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội: hpei.org.vn
 • Hoàn tất thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp Hội.

1.3 Các hoạt động khác

 • Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hải Phòng năm 2017
 • Thành lập đoàn lãnh đạo hội tham dự Đại hội đại biểu Hội tin học và điện tử Tỉnh Hải Dương khóa IV theo thư mời của Hội Tin học và điện tử tỉnh Hải Dương.
 • Ban hành một số quy chế hoạt động của Hội: Quy chế ban chấp hành Hội, Quy chế tài chính Hội, Quy chế hoạt động Ban Kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Thương Mại Điện Tử 2018 với sự phối hợp đồng tổ chức của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hải Phòng, Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
 1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, đơn vị, cơ sở trực thuộc của Hội

Trong tháng 3 năm 2018, Ban thường vụ thay mặt BCH Hội đã tổ chức chương trình thăm, gặp gỡ đầu năm các chi hội trực thuộc hội:

 • Thành lập đoàn lãnh đạo Hội do Chủ tịch Hội TS. Đặng Văn Hưng làm trưởng đoàn cùng thường trực hội, các Phó chủ tịch Hội phụ trách các ban trực thuộc và văn phòng hội.
 • Tổ chức đi thăm, gặp gỡ đối với 06 chi Hội trực thuộc: đoàn lãnh đạo Hội đã có những trao đổi rất thân mật, thẳng thắn, cởi mở và nắm bắt các thông tin, nhu cầu của các chi hội để làm tiền đề cho những liên kết, kết nối giữa các chi Hội, đơn vị trực thuộc Hội:
 • Trung tâm thông tin và truyền thông – Sở thông tin và truyền thông Hải Phòng
 • Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 • Bộ môn Điện tử Viễn thông – Khoa Điện Điện tử Tầu biển – Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
 • Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
 • Trung tâm Thương mại Điện tử Hải Phòng
 • Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (VISHIPEL)
 1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018:

3.1 Về công tác tổ chức:

 • Thúc đẩy hoạt động các ban thuộc Hội nhằm hoạt động có chất lượng và hiệu quả.
 • Củng cố lại các chi hội, và quan tâm tới các chi hội hoặc hội viên ở các doanh nghiệp CNTT-TT, điện tử viễn thông.
 • Tiếp tục hoạt động đi thăm, gặp gỡ các chi Hội, đơn vị trực thuộc.

3.2 Về các hoạt động thường xuyên của Hội:

 • Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tham mưu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về chuyên ngành. Tham gia tích cực công tác giám định, tư vấn và phản biện xã hội với các đề án, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học của thành phố.
 • Chú trọng hoạt động đào tạo nhằm cập nhật và nâng cao trình độ CNTT,đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.
 • Quan tâm tới hỗ trợ hội viên và công đồng xã hội trong mục tiêu khởi nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT- Điện tử – Viễn thông nhằm xây dựng thành phố thông minh.
 • Đẩy mạnh liên kết các chi hội trực thuộc Hội, các doanh nghiệp lĩnh vực CNTT, Điện tử viễn thông, các câu lạc bộ ngành nghề CNTT, điện tử viễn thông để thúc đẩy phong trào hội, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp là Hội viên mới.

3.3 Một số công việc cần làm 6 tháng cuối năm 2018:

 • Gặp gỡ Lãnhđạo thànhĐoàn, Sở Thông tin và Truyền thôngđể bàn bạc hợp tác về: Nâng cao kiến thức CNTT cho đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức, viên chức.
 • Tổ chức hội nghị kết nối hoạt động các Hội kỹ thuật của Thành phố: dự kiến có sự tham gia của 04 hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia.
 • Xem xét việc xây dựng quy định về Hội viên, cấp thẻ Hội viên (hoặc huy hiệu)
 • Thiết kế logo Hội, Baner trên trang thông tin điện tử Hội.
 • Tiếp tục hoàn thiện Hội phí năm 2018
  TM.BCH HỘI VTĐT&TH HẢI PHÒNG

Tổng Thư Ký

 

 

 

 

Đặng Quốc Thái

 

Viết một bình luận